Monte-Carlo Simulations of Nuclear Reactions at Relativistic Energies

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Engineering Physics (300 hp)
Publicerad
2013
Författare
Rathsman, Torbjörn
Buller, Stefan
Magnusson, Joel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper , Fysik , Subatomär fysik , Kärnfysik , Lågenergifysik , Basic Sciences , Physical Sciences , Subatomic Physics , Nuclear physics , Low energy physics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index