Enzymatisk extrahering och konvertering av lignin för framtida bioraffinaderier

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Bioteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Bäckberg, Christoffer
Hagelberg, Arvid
Johansson, Rebecka
Kullberg, Linn
Samuelsson, Louise
Sundström, Clara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Biologiska vetenskaper , Chemical Sciences , Biological Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index