Surface modified silica nanoparticles as emulsifier

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Lindén, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Kemi, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material