Microwave and noise properties of YBCO films and Josephson junctions for quantum circuit applications

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Publicerad
2020
Författare
Smets, Quentin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
YBCO, d-wave, noise properties, biepitaxial growth, josephson junctions, grain boundary, green phase, pulsed laser deposition, superconducting qubits, transmon, coplanar waveguide, quarter wavelength, quality factor, london penetration depth
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index