Silver- alumina catalysts for lean NOx reduction: Influence of hydrothermal ageing

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Zheng, Jenny-Yue
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Materialvetenskap , Chemical Sciences , Materials Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index