Tillämpning av pinchtekniken på neste polyeten

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1990
Författare
Börjesson, Per
Ekenved, Magnus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index