Synthesis of Low Bandgap Conjugated Polymers for Organic Solar Cells

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
pan, xun
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Polymerkemi, Polymer Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material