Biosynthesis and evaluation of a hydroxyapatite modified micro porous nano-cellulose bone graft

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Sundberg, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index