Light-sensitive liquid crystals-Characterization

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2004
Författare
Josefsson, Tom
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Characterization of the optical properties for light-sensitive azobenzene nematic liquid crystal under the influense of ultraviolet radiation
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fysik , Physical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index