Atomskaliga beräkningar för adsorption av kloroform på grafenoxid

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Kemiteknik med fysik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Gillberg, Christoffer
Hansson, Fredrik
Idh, Sebastian
Lindberg, Benjamin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I denna studie har möjligheten att använda grafenoxid för att separera kloroform från bruksvatten undersökts. Kloroform bildas som en toxisk biprodukt av dagens reningsprocesser då man neutraliser patogena mikroorganismer i dricksvatten. Bindningsenergin mellan kloroform och grafenoxid beräknades med en beräkningsmetod som baseras på DFT där vdW-DF används för att approximera utbytes- och korrelationseffekter. Resultaten visar att kloroform binder till grafenoxid med energier som varierar mellan 220-300 meV. Resultaten indikerar att grafenoxid kan användas för att separera kloroform från vatten. Dock påverkas adsorption av fler effekter än bara förmågan för kloroform att binda till grafenoxid. Därför behövs en djupare undersökning, som tar hänsyn till dessa effekter, för att ge en fullständig slutsats.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livsvetenskaper , Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Grundläggande vetenskaper , Ytor och mellanytor , Yt- och kolloidkemi , Kvantkemi , Miljömedicin , Life Science , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Basic Sciences , Surfaces and interfaces , Surface and colloid chemistry , Quantum chemistry , Environmental medicine
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index