Exploring a new energy-efficient way to heat water: Design of a heat exchanger for laundry machine applications produced using additive manufacturing

Typ
Projektarbete, avancerad nivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Dybeck Carlsson, Simon
Hamulczuk, Dominika
Raja, Shanjith
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index