Kriterier för att identifiera lasrar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Program
Publicerad
2023
Författare
Billvén, Jacob
Danielson Damne, Sofia
Hansson, Theodor
Persson, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Klassificeringen av en ljuskälla sätter förväntningarna för vilka egenskaper som kan förväntas av fortsatt utveckling, vilket gör det viktigt att korrekt skilja en laser från en LED. Vi har undersökt vilka optiska egenskaper som skiljer 950 nm LED:ar från 980 nm GaAs Vertical-Cavity Surface Emitting Lasrar (VCSEL:ar), i syfte att presentera villkor för att identifiera en ljuskällas typ. Detta utfördes genom att mäta polarisationsbeteende, optisk effekt, spektralfördelning samt stråldivergens. Parametrarna undersöktes som en funktion av ström genom komponenten. Tydliga skillnader uppvisades mellan ljuskällorna där lasern uppvisar tröskelström, polariserat ljus, smal linjebredd och kraftig minskning av stråldivergens då tröskeln passeras medan LED:en saknar tröskel, inte uppvisar bestämd polarisation, har en bred linjebredd och inte ändrar stråldivergens.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
VCSEL, LED, laser
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index