Open Science - Topical Project

Typ
Projektarbete, avancerad nivå
Project Report, advanced level
Program
Publicerad
2023
Författare
Johansson, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index