Simulering av joner i time-of-flightmasspektrometer

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Dahl, Marcus
Carlsson, Nils
Azhirnian, Amin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Den här rapporten detaljerar en generell bakgrund och teori för modern flygtidsmasspektrometri och använder det här ramverket för att kalibrera och optimera jondelen av en elektron-jon-korrelationsspektrometer vid namn FERMI-FELCO. Jondelen baserades på en trefälts Wiley-Mclaren modell. Optimeringen fokuserade på massupplösningen och uppsamlingseffektiviteten genom att bestämma optimala värden för spektrometerns längd och styrkan på de elektriska fälten som används för att accelerera jonerna. Arbetet utfördes enbart med numeriska simuleringar och analytiska metoder. För simulering användes i stor utsträckning mjukvaran SIMION, med målet att finna en uppsättning parametrar som gav en tillräcklig massupplösning utan att offra uppsamlingseffektivitet. Slutsatsen är att ett stort antal användbara lösningar existerar som alla resulterar i tillräcklig massupplösning och uppsamlingseffektivitet, men med begränsningar införda av den tillgängliga utrustningen krävs en avvägning av de två. De rekommenderade parametrarna för den specifika spektrometern FERMIFELCO presenteras i rapporten, samtidigt som den generella teorin och metoderna i arbetet kan användas för spektrometrar med liknande design.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Energi , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan naturvetenskap , Annan teknik , Building Futures , Energy , Basic Sciences , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Other Natural Sciences , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index