A DFT study of CO oxidation over Co3O4

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2000
Författare
Broqvist, Peter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemisk fysik , Energi , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Katalys , Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Transport , Chemical physics , Energy , Basic Sciences , Sustainable Development , Catalysis , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index