Marknära neutroners påverkan på elektronik-en förstudie

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Elektroteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Ehn-Nygren, Åsa
Jia Chen, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport innehåller en undersökning av de befintliga metoder som används för testning av elektronik samt de störningar som kan uppkomma som följd av neutronstrålning. Den innehåller även en sammanställning om de naturliga neutronerna, deras energi därmed också hur flödet uppför sig beroende på faktorer som altitud och longitud. Den övergripande idén med projektet har varit att se om det går att utföra neutrontestning i en mindre skala. Det som den här rapporten kommer visa är att den typen av testning redan utförs. Den innehåller också en undersökning för att se över möjligheterna för simulering av den typen av strålning som fordonen utsätts för på högre höjer.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index