Statistik för Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag