Rymd-, geo- och miljövetenskap (SEE) // Space, Earth and Environment (SEE)

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Vi utgår från observationer av universum och vår planet för att utveckla modeller och verktyg som möter globala utmaningar kring resurser, energiförsörjning och klimatpåverkan.
Vart är vi på väg? Var kommer vi ifrån? På vår institution söker vi svaren på de riktigt stora frågorna. I ett långt tidsperspektiv ger stjärnor och galaxers livscykler en inblick i universums, jordens och livets uppkomst – och framtid. Vi observerar också vår planet och samspelet mellan samhälle, teknik och natur för att kunna utveckla teknik, modeller och verktyg som kan möta globala utmaningar inom naturresurser, klimatpåverkan och energiförsörjning.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/rymd-geo-och-miljoevetenskap/

||

Observes the universe and our planet, to develop models and tools that meet global challenges regarding resources, energy supply and climate impact.
Where do we come from and where are we going? At our department we search for answers to the really big questions. In a long time perspective, the lifecycles of stars and galaxies provide an insight into the origin and future of the universe, earth and life. We also observe our planet and the interaction between society, technology and nature in order to develop technologies, models and tools that can meet global challenges regarding natural resources, climate impact and energy supply.

Studying at the Department of Space, Earth and Environment at Chalmers

For research and research output, please visit https://research.chalmers.se/en/organization/space-earth-and-environment/

Browse