Teknikens ekonomi och organisation // Technology Management and Economics

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Arbetar med samspelet mellan teknikutveckling, industriella processer, samhälle, människa och miljö.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/teknikens-ekonomi-och-organisation/

||

Works at the intersection of technology development, industrial processes, society, human actors and the environment.

Studying at the Department of Technology Management and Economics at Chalmers

For research and research output, please visit https://research.chalmers.se/en/organization/technology-management-and-economics/

Browse