Projektarbeten

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 2 av 2
 • Post
  Chalmershindret 2020
  (2020) Skötte, Anna; Uddenstig, Tilda; Bustrén, Cecilia; Strömbeck, Frida; Lindenbaum, Lisa; Arosenius, Hedvig; Karlsson, Emma; Gustafsson, Lisa; Lundberg, Isabella; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik; Chalmers University of Technology / Department of Physics; Karlsteen, Magnus; Karlsteen, Magnus
  För femte året i rad utfördes mätningar på Gothenburg Horse Show, GHS, av en projektgrupp beståendes av chalmerister från olika program och årskurser. Till skillnad från föregående år bestod gruppen också av ett antal internationella studenter. Denna rapport sammanfattar projektet Chalmershindret 2020 utifrån två tidigare statusrapporter och utförandet av mätningarna på Gothenburg Horse Show, samtresultatet från tävlingsveckan. I år beslutade projektgruppen att mäta språngets högsta position över marken och var den är i förhållande till mitten av hindret. Likt tidigare år delades gruppen in i två mindre fokusgrupper, en teknikgrupp och en media- och designgrupp. Media- och designgruppens syfte var att presentera Chalmershindret utåt, dels för att väcka intresse dels för sport- och hästintresserade chalmerister, men också teknikintresset hos övriga hästvärlden. Teknikgruppen ansvarade för att själva mätningarna skulle fungera fram till och under Gothenburg Horse Show. Utöver fokusgrupperna ansvarade en projektledare för den interna och externa kommunikationen, samt en vice projektledare med ekonomiansvar för att sköta inköp och budgetfrågor. Årets chalmershinder under GHS anses vara lyckade, mätningar kunde genomföras under nästan alla hoppklasser under tävlingsveckan och gruppen upplevde att mätningarna väckte mycket intresse från publik och förbipasserande i monter.
 • Post
  Chalmershindret
  (2024) Hoveklint, Amanda; Abrahamsson Eknefelt, Annie; Ekstedt, Elin; Tinghall, Julia; Eriksson Segerström, Klara; Svensson, Louise; Eklund, Marlene; Jonasson, Johanna; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik; Chalmers University of Technology / Department of Physics
  Hästhoppning, en sport där de flesta klasser avgörs på tid och skillnaden mellan en vinst eller en utebliven rosett kan vara mindre än en sekund. En avgörande del i detta är ryttarens förmåga att avgöra vilken väg som leder till den snabbaste ritten, bland annat utifrån bandesign samt hästens förmåga. Idag baseras vägvalen ofta på erfarenheter, åsikter och antaganden istället för faktiska siffror och statistik, vilket främst beror på att metoder och utrustning för att analysera valen är nästintill obefintliga. Värdet av metoder för att analysera ritter är något som både Henrik Ankarcrona och Tomas Torgersen lyfter i diskussioner inför projektet. Detta skulle bland annat genom att förstå och se vart vinnaren tjänade in den tiondelen eller hundradelen som skiljer till tvåan eller hur en kurva påverkar en annan. Några av de vanligaste åsikterna inom sporten är att ett bortplockat galoppsprång eller att gå innanför ett hinder leder till en snabbare tid men med ökad risk för nerslag som insats. Huruvida detta stämmer och hur olika vägval påverkar resten av ritten är vad Chalmershindret 2024 syftar till att bidra med insikter till genom att utveckla en lösning för att möjliggöra analys av olika vägval.