Matematiska vetenskaper

Studerar matematikens strukturer och utvecklar dem för att bättre förstå vår värld, och till nytta för forskning och teknisk utveckling.
De matematiska vetenskaperna utforskar tankens grundläggande begrepp och lagar. De är oumbärliga för modern naturvetenskap och teknik. Även inom andra vetenskaper spelar matematisk och statistisk metodik en alltmer framträdande roll. Matematik är också en vetenskap i sig själv och grundforskning i matematik är en förutsättning för dess många tillämpningar. Institutionen är gemensam för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/matematiska-vetenskaper/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3