Matematiska vetenskaper

De matematiska vetenskaperna utforskar tankens grundläggande begrepp och lagar. De är oumbärliga för modern naturvetenskap och teknik. Även i andra vetenskaper spelar matematisk och statistisk metodik en alltmer framträdande roll.

Matematik är också en vetenskap i sig själv och grundforskning i matematik är en förutsättning för dess många tillämpningar. Institutionen för matematiska vetenskaper verkar inom både Chalmers och Göteborgs universitet och erbjuder högkvalitativ forskning och utbildning i de matematiska ämnena.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/matematiska-vetenskaper/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3