Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)

Institutionen representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning. Våra olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom området och en bredare diskussion om olika aspekter av hållbarhet.

Tillsammans utgör vi en komplett miljö inom arkitektur- och samhällsbyggnads-teknikområdet, väl rustade för att ta oss an gemensamma utmaningar i strävan mot ett hållbart samhälle.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/arkitektur-och-samhaellsbyggnadsteknik/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 4 av 4