Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)

Vi formar framtidens arkitekter och samhällsbyggare. Genom utbildning och forskning inom ingenjörs- och samhällsvetenskap, arkitektur och humaniora, utvecklar vi kunskap och nya lösningar till nytta för ett hållbart samhälle.

Vi arbetar med nya lösningar för det du ser, och för det du inte ser men använder, upplever och är beroende av, i ditt hem och i den byggda miljön du vistas i. Alltifrån undermarkskonstruktioner, avfall, vatten, avlopp och installationer i inomhusmiljön, till transportsystem, infrastruktur och planering och utformning av byggnader och hela städer. Vår ambition är att inspirera och motivera att ta itu med och lösa globala, samhälleliga utmaningar för den byggda miljön på nya och ansvarsfulla sätt.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/arkitektur-och-samhaellsbyggnadsteknik/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 4 av 4