Vetenskapens kommunikation och lärande (CLS)

På Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande (CLS) forskar och utbildar vi inom språk, kommunikation, ingenjörsutbildningsvetenskap och strategisk publicering. Vi tillgängliggör verktyg för vetenskaplig kommunikation och strategiska vägval till forskare, lärare, studenter och ledare, och vi fungerar som ett pedagogiskt nav och drivkraft genom öppna biblioteksmiljöer och olika aktiviteter.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/vetenskapens-kommunikation-och-laerande//

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3