Vetenskapens kommunikation och lärande (CLS)

Vi forskar och utbildar inom språk, kommunikation, ingenjörsutbildningsvetenskap och strategisk publicering. Vi erbjuder verktyg för vetenskaplig kommunikation och stödjer forskare, lärare, studenter och ledare i val av bland annat pedagogiska metoder, publiceringssätt och informationskällor. Våra biblioteksmiljöer skapar öppna mötesplatser för alla.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/vetenskapens-kommunikation-och-laerande//

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3