Industri- och materialvetenskap (IMS)

Institutionen är organiserad i sex avdelningar som tillsammans täcker forskning från användarbehov till färdig produkt inom den industriella processen. Huvudkompetenser återfinns inom områdena: människa-teknikinteraktion | form och funktion | modellering och simulering | produktutveckling | material | produktion samt inom samspelet mellan dessa områden. I forskningen utvecklas den industriella processen från behov till färdig produkt, samtidigt som ett mervärde skapas.

Genom att kompetens längs hela kedjan är förenad utmärker institutionen sig såväl nationellt som internationellt. Här samlas internationellt konkurrenskraftiga forskare, i dynamiska och framstående forskningsmiljöer samt i nationella och internationella forskningsnätverk.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/industri-och-materialvetenskap/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3