Chalmers modellkammare

Chalmers Modellkammare består av arkitekturmodeller som byggts av studenter på Chalmers Arkitekturskola inom olika kurser från 1960-talet fram till idag. Modellerna finns digitaliserade och är sökbara här.
Ungefär 200 av modellerna finns fysiskt bevarade och bland de digitaliserade finns även modeller som av olika anledningar har gallrats ut. Arbete pågår med att komplettera äldre modeller med foton.
Den fysiska samlingen kan ses i källaren på Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ChalmersTekniska Högskola. Samlingen är öppen mån-fre 11.30-13.30.

Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.
Vill ni besöka samlingen och se en särskild modell, kontakta Tabita Nilsson.

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 7 av 7