Mekanik och maritima vetenskaper (M2)

Mekanik och maritima vetenskaper (M2) bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag för att åstadkomma hållbara tekniklösningar. Forskning bedrivs även för att bidra till miljövänlig processteknik och en hållbar energiförsörjning.

M2 har Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för navigering och framdrivning av fartyg samt laboratorier i världsklass inom förbränningsmotortekniker och vindtunnlar. Institutionen strävar kontinuerligt efter att skapa ett nära samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle med stort fokus på nyttiggörande.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/mekanik-och-maritima-vetenskaper/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 4 av 4