Mekanik och maritima vetenskaper (M2)

Vi bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag för att nå hållbara tekniklösningar. Forskning genomförs även för att bidra till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning.
Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper utbildas framtidens ingenjörer och forskare med siktet inställt på övergången till ett hållbart transportsystem. Vår forskningsportfölj är unik i sin bredd och täcker in alla transportformer och verkar även för att bidra till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning. Genom samverkan med samhälle och näringsliv försöker vi lösa samhällets stora utmaningar - tillsammans.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/mekanik-och-maritima-vetenskaper/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 4 av 4