Elektroteknik (E2)

Vid institutionen för Elektroteknik bedrivs forskning och utbildning inom områdena kommunikations- och antennsystem, system- och reglerteknik, signalbehandling och medicinsk teknik samt elkraftteknik. Vi tar oss an utmaningar för en hållbar framtid exempelvis inom samhällets växande kommunikations- och elektrifieringsbehov.
Våra kunskaper kommer till nytta överallt där det finns avancerad teknik med inbyggd elektronik, oavsett om det handlar om elkraftförsörjning, elektriska signaler, optiska signaler eller mikrovågor.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/elektroteknik/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3