Konstruktion av 600 W 24/300 V dc/dc-omvandlare för batteriuppbackning

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/10920
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Konstruktion av 600 W 24/300 V dc/dc-omvandlare för batteriuppbackning
Authors: Karlsson, Christian
Rinnemo, Henrik
Abstract: Följande rapport beskriver konstruktionen av en DC/DC-omvandlare 24 till 300V, 600W. Omvandlaren har beställts av företaget DAAB för att integreras som en del av en batteriuppbackning till portstyrning. Som omvandlartopologi användes push-pull-omvandlare med strömreglering och styrkrets för systemet är TI:s ucc3806. En fungerande prototyp har konstruerats som klarar de uppställda kraven. Verkningsgraden uppmättes till 80-90%, vilket säkerligen kan förbättras till nästa prototyp.
Keywords: Elkraftteknik;Electric power engineering
Issue Date: 2005
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/10920
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.