Visualizing Real-Time Data Designing a Visual Analytics Tool for the Stock Market

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/111171
Download file(s):
File Description SizeFormat 
111171.pdfFulltext7.54 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Visualizing Real-Time Data Designing a Visual Analytics Tool for the Stock Market
Authors: Johansson, Camilla
Nilsson, Rebecca
Abstract: Syftet med detta examensarbete var att undersöka och ta fram förslag på hur visualisering av stora mängder realtidsdata för aktiemarknaden kan te sig i ett visualiseringsverktyg som är utvecklat för statisk data. Arbetet utfördes genom en iterativ arbetsprocess som startade med litteraturstudier och intervjuer med kapitalförvaltare i Göteborg. Arbetet riktades in på aktiemarknaden och den arbetssituation som kapitalförvaltare har. Därefter utvecklades och utvärderades pappersprototyper och digitala prototyper i olika iterationssteg. En demonstrator utvecklad i Adobe Flash utvärderades med användare och experter innan ett koncept och designrekommendationer togs fram. Studien visade bland annat att det var möjligt att använda samma visualiserings och interaktionstekniker för realtidsdata som för statisk data. Det framkom även att data måste vara i realtid och att analyser måste gå snabbt och enkelt, samt att det är viktigt att kunna se utveckling över tid. Rapporten är skriven på engelska. Nyckelord: informationsvisualisering, realtidsdata, aktiemarknaden, finansiell data, interaktionsdesign, TIBCO Spotfire.
Keywords: Bildanalys;Image analysis
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/111171
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.