Data- och informationsteknik (CSE)

Vi utbildar för framtiden och skapar samhällsnytta genom vår forskning som levandegörs i nära samarbete med näringslivet. Vi bedriver forskning inom computer science, datateknik, software engineering och interaktionsdesign - från grundforskning till direkta tillämpningar. Institutionen har en stark internationell prägel och är delad mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/data-och-informationsteknik/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3