Data- och informationsteknik (CSE)

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom ett antal områden, till exempel algoritmer, datorarkitektur, säkerhet, distribuerade system, elektronikkonstruktion, formella metoder, logik, nätverk, programvaruteknik, software engineering, språkteknologi och tillförlitliga datorsystem.
Institutionen, som är gemensam för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, erbjuder fler än 150 kurser på 25 olika program från grundnivå till forskarutbildning hos våra båda huvudmän.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/data-och-informationsteknik/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3