Development of support web applications in .NET For Visit Technology Group

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/111909
Download file(s):
File Description SizeFormat 
111909.pdfFulltext2.36 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Development of support web applications in .NET For Visit Technology Group
Authors: Claesson, Anders K
Dubray, Christophe
Abstract: Det finns två populära ramverk för webbutveckling för .NET plattformen, båda utvecklade av Microsoft. Det största av dem är ASP.NET Web Forms vilket grundar sig på Windows Forms modellen för att erbjuda möjligheter till snabb utveckling av webbapplikationer. Det andra ramverket, ASP.NET MVC, är signifikant tunnare och lättare att skala. ASP.NET MVC stödjer endast de mest fundamentala HTML-komponenterna i kontrast till Web Forms som levererar flertalet serverkomponenter. Under examensarbetets olika faser har både ASP.NET Web Forms och ASP.NET MVC använts. De har utgjort stommen för arbetet men även kombinerats med tekniker som remoting, dependency injection och object relational mapper för att uppnå en robust applikationsarkitektur. I rapporten förekommer även en jämförelse mellan .NET och Java Enterprise Edition plattformen från SUN på en övergripande nivå. Första fasen av examensarbetet består av vidareutveckling och förbättring av supportverktyget Citybreak Support, utvecklat i ramverket ASP.NET Web Forms. Citybreak Support används av företaget Visit Technology Group för kommunikation med sina kunder. Andra fasen består av utvecklandet av ett mindre Customer Relational Management system i ASP.NET MVC ramverket. Fördelar och nackdelar med dessa två ramverk kommer att diskuteras och utvärderas i denna rapport. Abstract There are two popular web application frameworks for the .NET platform, both developed by Microsoft. One of them being ASP.NET Web Forms which takes the event-driven Windows Forms model approach to rapid web application development. The other framework is ASP.NET MVC, which is significantly more extensible and lightweight. ASP.NET MVC supports only the most fundamental HTML components; in comparison Web Forms comes with several server controls. Both ASP.NET Web Forms and ASP.NET MVC were used in the thesis work during different phases. While these frameworks were the major technologies used, other techniques such as remoting, dependency injection, and object relational mapper were used in conjunction to achieve solid application architecture. A high level comparison between the .NET and Java Enterprise Edition platform is also conducted. First phase of the thesis work consists of further development of the support tool Citybreak Support, developed in ASP.NET Web Forms, used by the company Visit Technology Group to interact with their customers. Second phase includes development of a lightweight Customer Relationship Management system using the ASP.NET MVC framework. The strengths and weaknesses of the two web frameworks are also evaluated and discussed.
Keywords: Datalogi;Computer science
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/111909
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.