Achieving Authentication and Authorization in the Combine System

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/112044
Download file(s):
File Description SizeFormat 
112044.pdfFulltext1.07 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Achieving Authentication and Authorization in the Combine System
Authors: Löwdell, Andreas
Sakbas, Johan
Abstract: This thesis has aimed to design and implement a prototype for the authentication and authorization parts of the Pulsen Combine system. The system will be used by the social service agencies in several communes of Sweden. A study was carried out regarding the authentication part in Combine, whether it would be developed in-house or bought as a standalone product. The study resulted in the choice of a third party solution that will handle the authentication complexity. The authorization part was designed and further on implemented into several layers of the Combine system, adhering to well-known security principles. // Sammanfattning Detta examensarbete har haft som mål att designa och implementera en prototyp av autentiserings- och auktoriseringsdelarna i Pulsen Combine. Systemet kommer att användas av socialtjänsten i ett flertal svenska kommuner. En studie, som behandlade huruvida autentiseringsdelen i Combine skulle utvecklas internt eller om den skulle köpas in i form av en fristående produkt, genomfördes. Studien resulterade i valet av en tredjepartslösning som kommer att hantera komplexiteten kring autentiseringen i Combine. Auktoriseringsdelen designades först och implementerades sedermera, i flera olika lager av Combine, med välkända säkerhetsprinciper i åtanke. Nyckelord: Autentisering, Auktorisering, Säkerhetsprinciper, Serviceorienterade applikationer
Keywords: Programvaruteknik;Software Engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/112044
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.