Use Case Explorer - A Use Case Tool

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/112282
Download file(s):
File Description SizeFormat 
112282.pdfFulltext1.26 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Use Case Explorer - A Use Case Tool
Authors: Ashraf, Usman
Helldahl, Johan I
Abstract: Use case modeling is a popular way to specify software requirements for a system. When working with use cases, it is important that they are easy to read and of high quality. In this report several ideas for improving readability and supporting the author in producing high quality use cases have been developed. These ideas have been included in the tool UseCaseExplorer which has been implemented as a part of this thesis. The UseCaseExplorer includes an interactive activity diagram representation of use cases as well as support for structuring use cases. Moreover, the UseCaseExplorer has functionality for quickly constructing scenarios through a use case. This scenario function can be especially helpful in use cases with several dependencies to other use cases. Evaluations performed on the tool suggest that it improves readability, navigation, standardization, structure and quality when it comes to use cases. Moreover, the reader gets a better overview of a use case. Svenska Att använda användarfall är en populär metod för att specificera kraven för ett mjukvarusystem. När man arbetar med användarfall är det viktigt att de är lätta att läsa och att de är skrivna med hög kvalitet. I den här rapporten presenteras ett flertal idéer om hur läsbarheten kan förbättras samt hur författaren till ett användarfall kan få stöd för att uppnå ökad kvalitet. Dessa idéer har integrerats i verktyget UseCaseExplorer som har utvecklats som en del av detta arbete. UseCaseExplorer inkluderar en interaktiv aktivitetsdiagrams-representation av användarfall liksom stöd för att strukturera dessa. Utöver det så har UseCaseExplorer också en funktion för att snabbt konstruera scenarier genom ett användarfall. Scenariofunktionen kan vara särskilt användbar i användarfall som har flera beroenden till andra användarfall. Utvärderingar som har genomförts på verktyget visar på att dess funktioner förbättrar läsbarhet, navigation, standardisering, struktur och kvalitet i användarfall. Förutom det så får läsaren också en bättre överblick.
Keywords: Programvaruteknik;Software Engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/112282
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.