Contributions to Statistical Analysis of Gene Expression Data

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/11425
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Contributions to Statistical Analysis of Gene Expression Data
Författare: Sjögren, Anders
Nyckelord: Matematisk statistik;Mathematical statistics
Utgivningsdatum: 2005
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
Serie/rapport nr.: Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University : 2005:13
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/11425
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!