Exploring VIDA search with user-centered design - Presenting two concepts for improving search usability in a vehicle aftermarket application

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117171
Download file(s):
File Description SizeFormat 
117171.pdfFulltext9.63 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Exploring VIDA search with user-centered design - Presenting two concepts for improving search usability in a vehicle aftermarket application
Authors: Klockljung Johansson, Björn
Abstract: This thesis reports on work to create user interface mock-ups based on user observations and interviews to improve Vehicle Information Diagnostics for Aftersales (VIDA). This application is managed by Volvo Cars Customer Service and is used worldwide by Volvo workshops. These mock-ups were evaluated by end-users in an iterative process in an effort to try to enhance the user experience and to eliminate problems with the user interface. VIDA includes many different types of functionality; there are ways to communicate with the Volvo car using a Bluetooth interface, update software in the car, find and read fault-tracing documents that help diagnose the problem, descriptions of how to remove faulty parts of the car, install new parts and also documents describing the design of specific parts. In VIDA there is a search function to help the users find these different spare parts, symptom codes or repair documents. But there have been complaints from the users that the search functionality in VIDA is not very good. Problems range from users ordering the wrong spare part to that the search for documents seems slow. As a result two concepts are described as use-cases and Photoshop/PowerPoint mock-ups. The conclusion is that the proposed concepts are promising but needs more testing to see if they really are more usable than the current version. But the reaction from users at the different workshops and personnel at Volvo Cars Customer Service show that it should be an increase in user satisfaction. This thesis shows that there are much room for improvements both in usability and in performance of VIDA. -----------------------------------------------------------------------// Sammanfattning I detta arbete beskrivs skapandet av grafiska gränssnittsprototyper baserade på observationer och intervjuer för att förbättra programmet Vehicle Information Diagnostics for Aftersales ((VIDA). Detta program administreras av Volvo Cars Customer Service (VCCS) och används världen över på Volvos eftermarknad. Dessa prototyper utvärderades av slutanvändare i en iterativ process för att stärka användar upplevelsen och för att eliminera problem kopplade till användargränssnittet. I VIDA finns en mängd funktioner; användaren kan kommunicera med en Volvo bil med hjälp av Bluetooth, uppdatera mjukvara som finns i styrenheterna i bilen, läsa felsökningsdokument som hjälper mekaniker att diagnostisera bilens fel, man kan läsa beskrivningar av hur man byter ut delar av bilen och även beskrivningar av hur specifika delar är designade. I VIDA finns det en sökfunktion för att hitta alla dessa reparationsdokument och reservdelar. Dock har det kommit klagomål från marknaden att denna sökfunktion inte är särskilt bra. Problemen sträcker sig från att användare beställer fel reservdel till att sökandet efter dokument går långsamt. Resultatet blev två stycken koncept som beskrevs som användarfall och Photoshop/Powerpoint prototyper. Slutsatsen är att dessa förslagna koncept är lovande men att det behövs mer användbarhetstester för att kunna avgöra om de är mer användbara än den nuvarande versionen. Men reaktionen från personal på VCCS och slutanvändare har varit mycket positiv vilket visar på konceptens potential. Rapporten visar också på att det finns förbättringar att göra både inom användbarhet och VIDAS prestation.
Keywords: Datalogi;Övrig informationsteknik;Computer science;Other information technology
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117171
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.