Framtidssäkring av utveckling av interna system - Produktifiering och framtidssäkring av utvecklingen av befintliga interna system på Epsilon

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/120121
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Framtidssäkring av utveckling av interna system - Produktifiering och framtidssäkring av utvecklingen av befintliga interna system på Epsilon
Authors: Dahlgren, Andreas
Abstract: Examensarbete för att framtidssäkra internt utvecklade system med extra fokus på ett system för kompetensprofilhantering. Rapporten ger förslag till förbättringar i ett befintligt system baserat på Microsoft SQL Server och PHP samt system skrivna i ASP.NET. Frågeställningar kring sökningar med fokus på snabba fritextsökningar med hjälp av AJAX och en del avancerade sökning i kompetensprofiler. Framtagning av ett gemensamt kodbibliotek för att göra utveckling av databaser och systemen lättare i framtiden. Abstract Master thesis on how to secure the development of currently existing systems with focus on a competence profile management system. The thesis contains suggestions of improvements on a system using Microsoft SQL Server and PHP and some system made in ASP.NET. Issues regarding searching with focus on fast text searching using AJAX and some advanced searching using filter. Developing a shared computer code library too make the future development easier.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/120121
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.