Mobile Water Plant - the development of a visual identity, packaging of components, interface design and the development of a distribution system

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122534
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Mobile Water Plant - the development of a visual identity, packaging of components, interface design and the development of a distribution system
Författare: Ekfjorden, Daniel
Ohadi, Arash
Nyckelord: Övrig annan teknik;Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122534
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!