Evaluation of web application frameworks - Evaluation of web application frameworks with regards to rapid development.

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123847
Download file(s):
File Description SizeFormat 
123847.pdfFulltext1.74 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Evaluation of web application frameworks - Evaluation of web application frameworks with regards to rapid development.
Authors: Björemo, Martin
Trninić, Predrag
Abstract: This report focuses on evaluating several web application frameworks for use in rapid development. As there is a need for the possibility to deploy new applications in a short period of time there is also a need for a framework, which facilitates those demands. Creating an application from scratch would most likely be too time consuming and not very rapid. Thus the report will look closer at some of the application frameworks (CakePHP, Grails, Ruby on Rails, Stripes, Spring Roo and Wicket) to see what they have to offer and how they do it. The frameworks are evaluated based on six criteria (documentation and learning, convention over configuration, integrated development environment, internationalization (localization), user data input validation and testing) and one promising is chosen to be used to implement a web application. The conclusions of this evaluation are that there is no superior framework and one should not learn a new programming language just for using a recommended web framework. And also, one should choose framework wisely based on the size of one’s application and the scope of the application. Sammanfattning Denna rapport fokuserar på utvärdering av ett antal webbramverk för användning i snabb utveckling. Eftersom det finns ett behov av att kunna distribuera nya applikationer på kort tid finns det också ett behov av ramverk som underlättar detta krav. Skapa en webbapplikation från början skulle sannolikt bli alltför tidskrävande och inte särskilt snabb. Således kommer rapporten att se närmare på några av webbramverken som finns (CakePHP, Grails, Ruby on Rails, till Stripes, Spring Roo och Wicket) och se vad de har att erbjuda och hur de löser vissa tidskrävande uppgifter det. Ramverken bedöms utifrån sex kriterier (dokumentation och lärande, konvent över konfigurationen, integrerad utvecklingsmiljö, internationalisering (lokalisering), kontroll och validering av indata från användare) och ett lovande ramverk väljs ut för att användas för att skapa en webbapplikation. Slutsatserna i denna utvärdering är att det inte finns ett överlägset ramverk och man bör inte lära sig ett nytt programmeringsspråk bara för att använda en rekommenderat webbramverk. Dessutom bör man välja webbramverk noga baserat på storleken av ens webbapplikation och omfattningen av webbapplikationen.
Keywords: Programvaruteknik;Software Engineering
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123847
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.