A mobile application for flight safety - The CrewAlert

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/128121
Download file(s):
File Description SizeFormat 
128121.pdfFulltext4.78 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: A mobile application for flight safety - The CrewAlert
Authors: Holth Österlund, Christian
Widlund, Jonathan
Abstract: Up until today crew schedules among commercial aviation are regulated by rules referred to as flight time limitations or FTLs. These regulations are now being revised to make room for a more scientific approach to manage fatigue among flight crew. This master thesis describes the development of an iPhone application that has the intention to raise the awareness of fatigue among flight crew and inform about the ongoing research within the area of fatigue risk management systems (FRMS). The application mainly targets commercial airline pilots. The pilots use the application for entering their recorded sleep and work schedule and in return get an estimated alertness graph, which is calculated by the Boeing alertness model. The estimated alertness graph is a visualization of how duties and sleep affect fatigue among pilots according to their schedule. During the development of the application, usability experts at Jeppesen performed a heuristic evaluation and a questionnaire was sent out to a number of airline pilots for evaluation, which also is included in the report. Sammanfattning Fram tills idag har arbetsscheman för flygbesättning inom kommersiell flygtrafik reglerats av flygtidsbegränsningar även kallat FTLs. Dessa regler ses nu över för att göra plats för mer vetenskapliga metoder och synsätt för att hantera trötthet bland flygbesättning. I denna rapport beskrivs utvecklingen av en iPhone applikation vars syfte är att väcka uppmärksamhet bland flygbesättning och upplysa om forskningen som pågår inom fatigue risk management systems (FRMS). Applikationen som utvecklats riktar sig främst åt piloter. Syftet med applikationen är att låta piloterna mata in sin faktiska sömn och arbetsschema. Med hjälp av detta kommer applikationens integrerade modell, Boeing alertness model, att beräkna och visualisera en trötthetsgraf. Grafen som visas utav applikationen är en visuell representation av en uppskattad trötthetskurva som beräknats utifrån det inmatade arbetsschemat och sömnen från användare. Under utvecklingen av applikationen utfördes även en heuristik evaluering utav användbarhetsexperter på Jeppesen. Utöver detta skickades även ett användarformulär ut till ett antal piloter runt om i världen, och resultatet från dessa finns även beskrivet i rapporten.
Keywords: Information Technology;Informationsteknik
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/128121
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.