Measurement and analysis of extremely low frequency magnetic field exposure in Swedish residence

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/136881
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
136881.pdfFulltext1.39 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Measurement and analysis of extremely low frequency magnetic field exposure in Swedish residence
Författare: Khan, Ashraf
Silva, Gaddy
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Elektroteknik och elektronik;Information & Communication Technology;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX004/2011
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/136881
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!