Shared Resource for Collaborative Editing over a Wireless Network

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/138023
Download file(s):
File Description SizeFormat 
138023.pdfFulltext1.97 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Shared Resource for Collaborative Editing over a Wireless Network
Authors: Ådahl, Jonas
Abstract: Today hand-held consumer devices such as Smartphones and Mobile Internet Devices are getting more and more powerful and feature rich. They are no longer only built with network capabilities through a cellular network such as GSM or 3G, but also high speed Wireless Local Area Networks which opens up more possibilities. While Internet based applications, such as Web browsers, E-mail clients, and Multimedia based applications have been the major part of the market, programs using properties of a distributed system are sparse. This Thesis report describes the background, design choices and development of an application using distributed group communication techniques to create a collaborative work space on a typical Smartphone. It also shows how to use this to implementation a Whiteboard application. It explores the possibilites of using well known protocols, standards as well as Free Software for solving the various problems associated with these functions, such as presence discovery, group communication and whiteboarding. Dagens bärbara handdatorer såsom Smartphones och mobila internetenheter blir hela tiden kraftigare och mer funktionsrika. De är inte längre endast byggda med nätverksmöjligheter via ett mobiltelefonnätet som till exempel GSM eller 3G, utan även också med lokala trådlösa höghastighetsnätverk vilket öppnar upp nya möjligheter. Då internetbaserade applikationer, såsom webläsare och e-mailklienter, samt multimediabaserade applikationer har varit en stor del av marknaden, program som använder egenskaper hos ett distribuerat nätverk är mer ovanligt. Det här examensarbetet beskriver bakgrunden, designval samt utveckling av en applikation som använder distribuerad gruppkommunikationstekniker för att skapa en kollaborativ arbetsyta på en typisk Smartphone. Det visas också hur detta går att använda för att implementera en Whiteboard-applikation. Möjligheterna att använda välkända protokoll, standarder samt fri mjukvara för att lösa de problem anknytna till funktionerna, såsom upptäcka närliggande enheter, gruppkommunikation och whiteboarding, utforskas i den här rapporten.
Keywords: Information Technology;Informationsteknik
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/138023
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.