Multi-Channel, Multi-Radio in Wireless Mesh Networks

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/138138
Download file(s):
File Description SizeFormat 
138138.pdfFulltext1.06 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Multi-Channel, Multi-Radio in Wireless Mesh Networks
Authors: Fredriksson, Kristoffer
Guhl, Mattias
Abstract: Decreasing hardware prices enables increased performance in wireless networks to a low cost. By adding an extra WLAN radio card to existing single radio network platforms, the possibility to utilize additional frequencies arise and opens the world of multi-channel, multi-radio (MCMR). In this report, we investigate different approaches to make as good use of MCMR as possible. A hybrid technique using two radios, one receiving data and the other transmitting, is chosen and implemented. This requires a user-space application, modifications to the wireless driver and the development of a Linux kernel bonding module handling the communication between user-space and drivers. Test results shows that the chosen method increase performance substantially compared to the standard single-channel, single-radio setup, which makes fur- ther development interesting as new faster wireless techniques becomes standard. Fallande hårdvarupriser gör det möjligt att till ett lågt pris öka prestandan i trådlösa nätverk. Genom att utnyttja två WLAN-kort istället för ett i befintliga plattformar öppnar sig en värld av möjligheter inom multi-channel, multi-radio (MCMR). I rapporten undersöker vi olika metoder för att implementera MCMR. Metoden som implementeras går kortfattat ut på att ett av de två radiokorten tar emot data och det andra skickar data. För att göra detta möjlighet krävs en applikation, modifieringar av drivrutiner samt utvecklandet av en bondingmodul i Linuxkärnan vars uppgift är att sköta kommunikationen mellan applikation och drivrutiner. Testresultaten visar att hastigheten under olika förhållanden ökar påtagligt i jämförelse med vanlig single-channel, single-radio, vilket gör fortsatt utveckling intressant i takt med att nya snabbare trådlösa tekniker blir standard.
Keywords: Information Technology;Informationsteknik
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/138138
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.