MedicView: Increasing Life Quality - Extracting customer requirements on a medical device for surgical treatment of cancer

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142423
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
142423.pdfFulltext2.79 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: MedicView: Increasing Life Quality - Extracting customer requirements on a medical device for surgical treatment of cancer
Författare: Chaudry, Mahammad Umair
Nuru, Osman
Nyckelord: Produktion;Övrig annan teknik;Production;Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142423
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!