Identifying Behavioral Patterns in Using Software Licenses

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/143699
Download file(s):
File Description SizeFormat 
143699.pdfFulltext972.8 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Identifying Behavioral Patterns in Using Software Licenses
Authors: Andersson, Hans
Sundberg, Marcus
Abstract: Idag brottas många företag med dyra licenskostnader. Hantering av mjukvarulicenser blir allt viktigare och allt eftersom antalet licenser växer blir det mer svårhanterligt för företagen. Om företagen kan hitta och identifiera onödiga licenskostnader kan de spara mycket pengar. Problemet ligger i att hitta licenser som betalas för men ej används eller där företaget betalar en dyrare licens än behovet kräver. Det här examensarbetet ser över möjligheterna att identifiera mjukvaruanvändande inom företag genom att titta på användarnas aktivitet när de använder program, för att upptäcka onödiga licenser. Detta görs genom att hitta mönster i användardatan för givna program och sedan jämföra detta med hur enskilda individer använder programmet. Arbetet utförs i en miljö som använder sig av Microsofts System Center Configuration Manager för att dra nytta av dess användardata. Mer detaljerad användardata samlas in via ett bakgrundsprogram som installeras på användarnas datorer. En prototyp för att samla och visualisera datan skapas. Denna prototyp analyseras och sedan skrivs en kravspecifikation för ett förslag till en ny produkt som slutresultat. Today, a lot of companies struggle with expensive license costs. Managing said licenses is getting increasingly important to make business more profitable in a highly competitive market. Without paying unnecessary licenses companies can save a lot of expenses and increase their profit. The problem is how to reduce the license cost and how to find unnecessary licenses which are underused or not used at all. This master thesis looks into identifying and defining software usage within companies by looking at user activity when using programs, in order to discover unnecessary licenses. This is done by trying to find a pattern in the usage data for the given program and then comparing with individual user results. It is done in an environment with Microsoft's System Center Configuration Manager in order to make use of its usage data. More detailed usage data is gathered via a background program installed on all users computers. A prototype is made to gather and visualize data. This prototype is analysed and as an end result, a Software Requirement Specification is made for a suggestion on a final product.
Keywords: Information Technology;Informationsteknik
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/143699
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.