Topologi och geometri för allmän relativitetsteori

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/144107
Download file(s):
File Description SizeFormat 
144107.pdfFulltext7.24 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Topologi och geometri för allmän relativitetsteori
Authors: Nordmark, Jens
Treuter, Georg
Lauritzson, Peter Lindgren
Wikman, Linnea
Sordyl, Jacek
Abstract: Denna rapport är en litteraturstudie i geometri, topologi och fysik, skri- ven med avsikten att förbereda för studier i allmän relativitetsteori. Den har karaktären av en lärobok och dess målgrupp är personer med kunskaper likvärdiga med en kandidatexamen i teknisk fysik, teknisk matematik eller liknande. Rapportens fokus ligger på matematiska metoder för allmän relativitetsteori och förkunskaper nödvändiga för att förstå detta. Texten avslutas med några inledande exempel på allmän relativitet som demonstrerar några av begreppen som avhandlas i rapporten. Rapporten behandlar sitt ämne på en inledande nivå och dess främsta syfte är att ge en överblick och en motivation för fortsatta studier.
Keywords: Grundläggande vetenskaper;Matematisk fysik;Basic Sciences;Mathematical physics
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fundamental fysik
Chalmers University of Technology / Department of Fundamental Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/144107
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.