Konstruktion av en heliumåtercirkulations-anläggning för en kallmodell av Chemical-looping combustion

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/145545
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Konstruktion av en heliumåtercirkulations-anläggning för en kallmodell av Chemical-looping combustion
Authors: Maripuu, Agnes
Broberg, Anna
Lingehed, Emil
Svensson, Malin Kempe
Hamlin, Per
Skargren, Viktor
Abstract: Projektet syftar till att konstruera en återcirkulationsanläggning för helium till en Chemical-Looping Combustion-kallmodell. Företeelser som hanterats är bland annat filtrering, läckage, kompression, tryckutjämning och tryckfall. För att ta fram systemet användes en iterativ metod baserad på beräkningar, undersökningar och expertförfrågningar. Därtill avser projektet att i viss mån undersöka hur höga bäddhöjder påverkar den aktuella kallmodellen. Undersökningarna utgår från tryck- och hastighetsmätningar. Projektet resulterade i ett välfungerande återcirkulationssystem för helium. De ekonomiska beräkningar som utförts för att utvärdera systemets effekt visar att ca 26 timmars kontinuerlig drift krävs för att finansiera systemet vid ett flöde på 70 Nm3/h helium, jämfört med fallet då helium inte återcirkuleras. Vid driftstopp sker ett uppskattat läckage på 0,084 m3/dygn. Mätdata för höga bäddhöjder presenteras med avseende på tryck, terminalhastighet, sandvikt och partikelflöde.
Keywords: Energi;Hållbar utveckling;Kemisk energiteknik;Kemisk apparatteknik;Energy;Sustainable Development;Chemical energy engineering;Chemical process equipment
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Extern
Chalmers University of Technology / External
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/145545
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.