Konstruktion av en heliumåtercirkulations-anläggning för en kallmodell av Chemical-looping combustion

dc.contributor.authorMaripuu, Agnes
dc.contributor.authorBroberg, Anna
dc.contributor.authorLingehed, Emil
dc.contributor.authorSvensson, Malin Kempe
dc.contributor.authorHamlin, Per
dc.contributor.authorSkargren, Viktor
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Externsv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Externalen
dc.date.accessioned2019-07-03T12:39:19Z
dc.date.available2019-07-03T12:39:19Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractProjektet syftar till att konstruera en återcirkulationsanläggning för helium till en Chemical-Looping Combustion-kallmodell. Företeelser som hanterats är bland annat filtrering, läckage, kompression, tryckutjämning och tryckfall. För att ta fram systemet användes en iterativ metod baserad på beräkningar, undersökningar och expertförfrågningar. Därtill avser projektet att i viss mån undersöka hur höga bäddhöjder påverkar den aktuella kallmodellen. Undersökningarna utgår från tryck- och hastighetsmätningar. Projektet resulterade i ett välfungerande återcirkulationssystem för helium. De ekonomiska beräkningar som utförts för att utvärdera systemets effekt visar att ca 26 timmars kontinuerlig drift krävs för att finansiera systemet vid ett flöde på 70 Nm3/h helium, jämfört med fallet då helium inte återcirkuleras. Vid driftstopp sker ett uppskattat läckage på 0,084 m3/dygn. Mätdata för höga bäddhöjder presenteras med avseende på tryck, terminalhastighet, sandvikt och partikelflöde.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/145545
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectEnergi
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectKemisk energiteknik
dc.subjectKemisk apparatteknik
dc.subjectEnergy
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectChemical energy engineering
dc.subjectChemical process equipment
dc.titleKonstruktion av en heliumåtercirkulations-anläggning för en kallmodell av Chemical-looping combustion
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Ladda ner