Konstruktion av en heliumåtercirkulations-anläggning för en kallmodell av Chemical-looping combustion

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Maripuu, Agnes
Broberg, Anna
Lingehed, Emil
Svensson, Malin Kempe
Hamlin, Per
Skargren, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet syftar till att konstruera en återcirkulationsanläggning för helium till en Chemical-Looping Combustion-kallmodell. Företeelser som hanterats är bland annat filtrering, läckage, kompression, tryckutjämning och tryckfall. För att ta fram systemet användes en iterativ metod baserad på beräkningar, undersökningar och expertförfrågningar. Därtill avser projektet att i viss mån undersöka hur höga bäddhöjder påverkar den aktuella kallmodellen. Undersökningarna utgår från tryck- och hastighetsmätningar. Projektet resulterade i ett välfungerande återcirkulationssystem för helium. De ekonomiska beräkningar som utförts för att utvärdera systemets effekt visar att ca 26 timmars kontinuerlig drift krävs för att finansiera systemet vid ett flöde på 70 Nm3/h helium, jämfört med fallet då helium inte återcirkuleras. Vid driftstopp sker ett uppskattat läckage på 0,084 m3/dygn. Mätdata för höga bäddhöjder presenteras med avseende på tryck, terminalhastighet, sandvikt och partikelflöde.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Kemisk energiteknik , Kemisk apparatteknik , Energy , Sustainable Development , Chemical energy engineering , Chemical process equipment
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index