Agile Solo - Defining and Evaluating an Agile Software Development Process for a Single Software Developer

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147143
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
147143.pdfFulltext2.04 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Agile Solo - Defining and Evaluating an Agile Software Development Process for a Single Software Developer
Författare: Nyström, Anna
Sammanfattning: Målet med examensarbetet är att definiera en agil arbetsprocess för att utveckla mjukvara. Arbetsprocessen ska vara anpassad för en ensam utvecklare som samarbetar med en kund eller beställare. Såkallade smartphones har slagit igenom kraftigt på marknaden de senaste åren. Både Apple’s produkt iPhone och ett stort utbud av telefoner med operativsystemet Android har sålt i stora mängder. Den här typen av telefoner kan köra många små applikationer, till exempel spel eller nyttoprogram. Många utav dessa applikationer utvecklas av en ensam utvecklare i samarbete med en beställare. Detta ökar behovet av en väl anpassad arbetsmetod för ensamma utvecklare. Arbetsprocessen döptes till Agile Solo och innefattade ett antal obligatoriska moment i utvecklingsprocessen. Eftersom arbetsprocessen är en agil process utvecklas mjukvaran i iterationer om en vecka. Inför varje iteration träffas utvecklare och kund och planerar vad nästa vecka ska fokuseras på. Kunden är kravställare och avgör vad som är viktigast att fortsätta arbetet med. Efter att Agile Solo definierats testades utvecklingsmetoden i ett verkligt projekt. En applikation för operativsystemet Android utvecklades hos mjukvaruföretaget Abou AB. Applikationen gav föräldrar till förskolebarn möjligheten att sjukanmäla och ledighetsanmäla sina barn via telefonen. Arbetsprocessen fungerade bra att använda under utvecklingen med vissa anpassningar. För framtida soloprojekt rekommenderas utvecklaren att använda en skräddarsydd version av Agile Solo där utvecklingsprocessen och dess moment anpassas under projektets gång. The purpose of this thesis is to define an agile development process for software development. The development process is to be adapted for single developers working in collaboration with a customer. The market for smartphones has grown very quickly in the last few years. Both Apple’s product iPhone and a large range of smartphones running Android have reached market success. This type of phone can run many small applications for example games or utility programs. Many of these applications are developed by single developers. This increases the need for a well-adjusted development process for single developers. The process model was named Agile Solo and consisted of a number of compulsory practices to be carried out during the implementation phase of the project. Since the development process is agile the software is developed in weekly iterations. Preceding each iteration a meeting is held between the developer and the customer where they plan which tasks should be included in the coming iteration. After the definition of Agile Solo was completed the development process was tested in a project. An application for the operative system Android was developed in collaboration with software development company Abou AB. The application gave parents of preschool children the opportunity to report sick leave and vacation leave using their mobile phone. Using the development process during the implementation of the application was successful although some adjustments were made. For future solo projects the developer is recommended to use a tailored version of Agile Solo where the development process and its practices are adjusted during the project’s course.
Nyckelord: Information Technology;Informationsteknik
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147143
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!